BOUWBURO VITRUVIUS GAAT VERHUIZEN

1/5/2021

Vanaf 1 mei verhuist Bouwburo Vitruvius met het kantoor naar Molenstraatje 47 te Tiel. Na vijftien jaar werkzaam geweest te zijn vanuit Asperen vertrekken we naar de "grote" stad. We gaan nog even verbouwen maar nemen al wel intrek in de prachtige villa aan het Molenstraatje.


NATIONAAL RESTAURATIEFONDS

27/5/2019

Sinds januari 2019 hebben wij een samenwerkingsverband met het Restauratiefonds! Samen met 3 andere adviesburo's mogen wij de beoordelingen uitvoeren voor de aanvragen voor de instandhoudingshypotheken. Dit is een laagrente hypotheekvorm ten behoeve van de restauratie- en onderhoudskosten voor monumentale woonhuizen.


URBANUSKERK

27/5/2019

In september 2018 brandde de Urbanuskerk te Amstelveen voor een groot deel af. De monumentale kerk was net geheel gerestaureerd. Vitruvius heeft voor de architect een begroting gemaakt voor het herstel van de kerk. Voor het herstel zijn veel disciplines benodigd om de kerk te restaureren, denkend aan hermetselen van de kruisgewelven, natuursteenherstel, timmerwerk van de kappen en aanbrengen van lei-, lood- en zinkwerk.

STAGIAIRE KUBILAY YILMAZ RETURNS

27/5/2019

Na 3 stageperiodes bij Bouwburo Vitruvius tijdens mijn Mbo-opleiding ben ik weer terug als stagiair. Ik ben reeds afgestudeerd als middenkaderfunctionaris op niveau 4 van het Mbo. En volg nu de HTS bouwkunde opleiding in mijn tweede studiejaar.

Vanaf 4 februari 2019 ga ik een stageperiode van 5 maanden tegemoet. Tijdens deze stageperiode zal ik me bezighouden met de onderzoeksvraag om uniformiteit te creëren in de verschillende programma’ s en documenten die we binnen het bedrijf hanteren, en zal ik de handelingen hiervan ook noteren in het handboek.

Ik zal me zelf natuurlijk niet alleen met het artikel bezighouden, ook zal ik meedraaien in alle werkzaamheden die worden uitgevoerd binnen Bouwburo Vitruvius. "

EMA CERTIFICERING

24/1/2018

Jaarlijkse audit in het kader van de certificering Erkende MonumentenAdviesbureaus. (EMA)

Op 13 juni 2017 vond de herhalingstoets voor de certificering voor de EMA plaats op één van onze projecten: het onderhoud van Landgoed Bronbeek te Arnhem. Het project was op dit moment vrijwel afgerond en de resultaten van onderhoud waren goed te zien.

Het auditteam was onder de indruk van de werkzaamheden en van de bijzondere parkachtige omgeving. De lunch werd gehouden in het Indische restaurant op het terrein.

Na de uitgebreide rijsttafel werd de audit voortgezet op ons kantoor in Asperen. Daar werd onder andere ons documentatiesysteem en ons handboek bekeken.

Ook dit jaar zijn we weer geslaagd voor de herhalingstoets. Het EMA certificaat is ingelijst en hangt in ons kantoor.

LUSTRUM RAESFELD 2016

24/1/2018

In 2016 bestond Vitrivius 10 jaar. Reden genoeg voor een feestje. Met een gezellige groep werknemers, opdrachtgevers en vrienden van Vitruvius hebben we 2 dagen vertoefd in Raesfeld, het centrum voor restauratie in Duitsland. Naast gezelligheid en lekker eten heeft iedereen veel geleerd over metselwerk en houtwerk.

NIEUWE COLLEGA DANIËL VAN ZEE

24/1/2018

Het team van Bouwburo Vitruvius is versterkt met een nieuwe collega, Daniël van Zee. Hij heeft hier in 2011 als stagiaire gewerkt en is, na een paar jaar ergens anders te hebben gewerkt, weer terug.

STAGIAIRE TEUN

24/1/2018

Op dit moment is het team van Bouwburo Vitruvius versterkt met een nieuwe stagiair. Hij stelt zich even voor:

Mijn naam is Teun van Dijk. Ik doe de opleiding bouwkunde niveau 4 ROC Midden Nederland in Nieuwegein. Ik loop op dit moment stage bij Bouwburo Vitruvius. Mijn stageperiode duurt 10 weken. Dit is helaas niet erg lang. Gelukkig leer ik hier wel veel. Dingen zoals tekenen begroten en het maken van bestekken. Ik ben blij dat ik hier met open armen ben ontvangen door dit team. Het is geen groot maar zeker wel een gezellig en leuk team.

DUURZAAM VITRUVIUS

24/1/2018

Ook Bouwburo Vitruvius draagt zijn steentje bij aan duurzaamheid. Het kantoor is geheel voorzien van nieuwe LED verlichting.

En de enige bedrijfsauto van Vitruvius is een Opel Ampera E, een volledig electrische auto.

STAGIAIR KUBILAY YILMAZ

27/1/2017

Het einde van een erg mooie stageperiode bij Bouwburo Vitruvius. Na vandaag heb ik in totaal 1440 uur stage gelopen bij dit mooie bedrijf. Mijn stageperiode begon op 8 februari 2016, een jaar later heb ik veel dingen geleerd in de restauratie wereld. Van leien tot aan het voegwerk, van opnames maken tot aan het uitwerken van tekeningen. Ik heb van alles hier kunnen leren. Het was een erg mooie combinatie hier omdat ik zowel op kantoor zat en soms een dagje op de bouw mee kon lopen met het begeleiden. Tevens heb ik het 10 jarige jubileum meegemaakt en hebben we dit ook kunnen bekronen met een uitje in Schloss Reasfeld in Duitsland. Ik kon mij nooit bedenken om dit allemaal mee te mogen maken als stagiair voordat ik hier kwam.

Ik hoop dat ik de dingen die ik hier heb geleerd later nog op andere plekken kan gaan gebruiken en ik kan mijn collega’s niet genoeg bedanken voor hun hulp die ze mij hebben gegeven. Ik hoop dat Bouwburo Vitruvius nog jaren lang zal bestaan en dat ze doorgaan met het uitwerken van mooie projecten zoals er nu al gedaan wordt.

BEZOEK GROEVE RATHSCHECK IN MAYEN, DUITSLAND

22/9/2016

Op 22 en 23 september 2016 is Bouwburo Vitruvius B.V. uitgenodigd voor een bezoek aan de leisteengroeve Rathscheck in Mayen. Hier wordt leisteen geproduceerd welke gewonnen wordt in de groeve op het terrein. De firma bezit ook enkele groeves in Spanje, het grootste deel van de productie komt uit deze groeves.

Na een introductie en een presentatie in de fabriek volgde een rondleiding op het terrein waar de verschillende leistenen opgeslagen liggen. Later op de dag werd een bezoek gebracht aan een dakdekkerschool in Mayen. Hier waren indrukwekkende meesterstukken te zien, bijvoorbeeld figuratieve voorstellingen die in de leibedekking waren opgenomen. De volgende dag hebben we een bezoek gebracht aan de groeve, 400 meter onder de grond. Met een kleine lift werden we per vier personen naar beneden gebracht. In de groeve was de temperatuur een stuk lager dan boven. Grondwater druppelde constant uit de stenen plafonds. Met grote zaagmachines wordt het leisteen in brokken uit de wanden gezaagd, daarna vervoeren bulldozers de stukken naar de mijnkarren op smalspoor. Vervolgens worden deze karren met de lift naar boven gebracht.

Ten slotte hebben we een bezoek aan de productiehal gebracht waar de stukken leisteen op maat gezaagd worden en op maat gehakt. Het was fascinerend om te zien hoeveel handwerk en vakmanschap hierbij komt kijken.

10-JARIG JUBILEUM BOUWBURO VITRUVIUS

9/8/2016

1 juli bestond Bouwburo Vitruvius 10 jaar. We hebben dit gevierd met onze opdrachtgevers, relaties, werknemers, familie en vrienden door middel van een bijeenkomst in de Havenkerk te Schiedam.

Onder het genot van een hapje en een drankje was het mogelijk een expositie van de Schiedamse kunstenaar Jacques Tange te bezichtingen en te luisteren naar het orgelspel van de stadsorganist Arjen Leistra op het gerestaureerde orgel in de Havenkerk in Schiedam.SCHOLEN UTRECHT

9/8/2016

In het kader van de erkenning als gemeentelijk monument mag Bouwburo Vitruvius BV voor de gemeente Utrecht de verhouding van de bestaande onderhoudsbehoefte in relatie tot nieuwbouw bepalen van 2 na-oorlogse scholen in Utrecht.

EMA CERTIFICERING

9/8/2016

In juni 214 is Bouwburo Vitruvius Bv erkend als Erkend Monumenten Adviesbureau. Onderdeel van de erkenning is dat jaarlijks een controletoets plaatsvind.

4 juli j.l. heeft deze controletoets plaatsgevonden. Na het bezoeken van een werk in uitvoering en de nodige toetsing op kantoor waarbij alle personeelsleden aanwezig waren, hebben we het verlengingscertificaat Erkend Monumenten Adviesburo in ontvangst mogen nemen.

VERLENGING EMA CERTIFICERING

9/11/2015

In juni 2014 is Bouwburo Vitruvius BV erkend als Erkend Monumenten Adviesbureau. Onderdeel van de erkenning is dat jaarlijks een controletoets plaatsvind.

17 september heeft deze controletoets plaatsgevonden. Na het bezoeken van een werk in uitvoering en de nodige toetsing op kantoor waarbij alle personeelsleden aanwezig waren hebben we de verlenging certificaat Erkend Monumenten Adviesburo in ontvangst mogen nemen.

UITBREIDING PERSONEEL

9/11/2015

Gezien de gevulde portefeuille was het nodig een nieuw personeelslid aan te trekken.

Per 1 september is de heer A. Heikoop als Restauratiemedewerker bij Bouwburo Vitruvius in dienst getreden.

SUBSIDIE, SUBSIDIE, SUBSIDIE...

15/6/2015

In de tijd dat alle geldkranen op monumentengebied dicht gaan, blijven er toch nog mogelijkheden om opdrachtgevers te voorzien van goede subsidies voor de restauratie van hun rijksmonumenten.

Het blijft echter wel een gok omdat er geen eenheid meer is in de verschillende aanvragen. Bijvoorbeeld een aanvraag in de provincie Utrecht is heel anders dan die in provincie Brabant.

Dit jaar zijn we druk geweest met diverse aanvragen. Begin maart hebben we diverse aanvragen bij de provincie Brabant ingediend betreffende een regeling voor restauratie van rijksmonumenten.

Eind maart zijn weer de BRIM aanvragen ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hieronder een groot aantal werken voor Stichting Het Utrechts Landschap.

Half april hebben we aanvragen ingediend voor twee kerken bij de Provincie Brabant voor de regeling “her te bestemmen religieus erfgoed”.

Tussendoor zijn we actief op het gebied van duurzaamheidssubsidie voor rijksmonumenten vanuit RCW/RCE.

Met betrekking tot de honorering van de projecten ziet het er op dit moment goed uit. Niet alle werken komen in aanmerking, maar toch zullen een groot aantal opdrachtgevers de restauratiewerken komend seizoen op kunnen starten.

HET HOF, DORDRECHT

15/6/2015

Woensdag 27 mei waren alle partijen die mee hebben gewerkt aan de realisatie van de restauratie van Het Hof (museum) in Dordrecht, uitgenodigd voor een officiële opening van het museum.

De officiële opening is op 27 april jl. door Koning Willem-Alexander verricht.

Bouwburo Vitruvius heeft in het voortraject (2011 en 2012) zorg gedragen voor alle kostenramingen voor de herontwikkeling van Het Hof.

Tijdens de receptie vertelde de projectleider van de gemeente dat de realisatie van het project binnen de geraamde bedragen gebleven is, wat natuurlijk fijn om te horen is bij een werk wat logistiek en bouwtechnisch moeilijk in elkaar zat.

HAVENKERK TE SCHIEDAM

18/12/2014

Kerk aan de Lange Haven en omstreken.

De kerk is in de periode 2011-2012 casco gerestaureerd. Voor de restauratie aan het interieur is een ontwerpteam samengesteld met daarin de Stichting tot restauratie van de Kerk aan de Lange Haven en omstreken (het SRI), de gemeente Schiedam, bureau Rotterdam en Bouwburo Vitruvius.

Doel van dit ontwerpteam is om de noodzakelijke restauratie van het interieur vorm te geven binnen het beschikbare budget, waarbij de meest voor restauratie in aanmerking komende onderdelen voorrang krijgen.

De Havenkerk heeft in zijn bijna 200 jarige bestaan een grote variëteit aan kleurige afwerkingen gehad. De laatste afwerking is uitgevoerd in een synthetische verf, deze hecht de onderliggende lagen en heeft ervoor gezorgd dat het volledige verfpakket loskomt van de stuclagen.

Het plafond van het hoofdgewelf dat door het gebruik van dampdichte synthetische verf ernstige schade heeft geleden, is in deze restauratie het voornaamste onderdeel.

Het kleurhistorisch onderzoek van de afwerkingen in de kerk heeft in drie delen plaatsgevonden. De laatste twee delen waren vooral gericht op de afwerkingen van het hoofdgewelf. De decoraties van alle fases zijn zorgvuldig in kaart gebracht.

In november 2014 is een start gemaakt met het wervelreinigen van het hoofdgewelf. Bij dit proces wordt de synthetische verflaag en alle onderliggende verflagen verwijderd met behoud van de stuclagen. Deze stuclagen kunnen als ondergrond voor de nieuwe afwerking dienen.

Voor de afwerking van het gereinigde hoofdgewelf zal een traditionele kalkpleister worden gebruikt.

GROTE KERK VEERE

18/12/2014

De Grote Kerk te Veere heeft een indrukwekkende geschiedenis die teruggaat tot de veertiende eeuw.

Momenteel is de kerk gedeeltelijk in gebruik bij de protestantse gemeente en gedeeltelijk bij het Muziekpodium Zeeland. Er worden in de kerk concerten gegeven.

De kerk is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf.

De huidige restauratie bestaat hoofdzakelijk uit het herstel en onderhoud van de natuursteen en baksteen gevelvlakken, onderhoud aan de kozijnen, onderhoud aan de leidaken en herstel koperen goten. De restauratie zal lopen tot april 2015.

Bouwburo Vitruvius BV heeft de bestekstukken gemaakt en verzorgt de directievoering en het toezicht op het werk.

SPONSORING

18/12/2014

Bouwburo Vitruvius BV sponsort 3 jeugdteams van volleybalvereniging Wij Houden Vol (WHV) in Asperen.

Team op foto: Jongens B1, seizoen 2014–2015.

MONUMENTEN ADVIESBUREAU (EMA)

17/7/2014

Op 27 juni is Bouwburo Vitruvius, onder leiding van Hobeon, erkend als Monumenten Adviesbureau (EMA).

Download (EMA) Certificaat (.pdf)

CERTIFICERING

31/5/2014

In 2010 is een erkenningsregeling ontwikkeld waarin kwaliteitsnormen voor adviesbureaus in de monumentenzorg worden omschreven; het zogenaamde EMA (erkenning monumenten adviesbureaus).

Een adviesbureau dat EMA-erkend is, heeft onder meer aangetoond veel kennis van restauratietechnieken en materialen te hebben en met de juiste ketenpartners in het proces samen te werken.

Bouwburo Vitruvius BV is inmiddels dit traject gestart en hoopt in juni 2014 aangemerkt te worden als Erkend Monumenten Adviesbureau.

SPONSORING:
PANAMERICANA TOUR VOLVO/STICHTING INMENSZO

31/5/2014

Bouwburo Vitruvius BV sponsort de Volvo Classic 'Panamericana Indian Trail'.

De Volvo Classic Trail vindt plaats in juli/augustus 2014 en wordt verreden van Panama tot aan Alaska, over een afstand van 13.000 km en duurt 5 weken.

De volledige sponsorgelden worden ingezet voor het goede doel Stichting Inmenszo.

Stichting Inmenszo is vanaf 2006 actief in Peru om kinderen en jongeren die zich in een achterstandspositie bevinden en daardoor uitgesloten zijn van de maatschappij een duwtje in de goede richting te geven. Zij doet dit door diverse scholingsprojecten, bijdragen aan studies, schoolmaterialen en begeleiding door psychologen.

TOEGEKENDE SUBSIDIES BRIM

17/3/2014

 • NH Kerk te Asperen
 • Theater Teerstoof Schiedam
 • Zakkendragershuis Schiedam
 • Stedelijk Museum Schiedam
 • Oude Stadhuis; Schiedam
 • St. Janstoren; Schiedam
 • Ruine van Mathenesse
 • Klokkenluiderswoning; Schiedam
 • Beheerderswoning; Schiedam
 • Verenigingsgebouw; Schiedam

TOEGEKENDE SUBSIDIES IN SAMENWERKING MET HYLKEMA CONSULTANTS

17/3/2014

 • Oranje Nassauschool te Bilthoven
 • Johannes de Deo Mariaplaats 28 HKU te Utrecht
 • Landgoed Mulra te Hoog-Keppel
 • Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
  Mariaplaats 27 HKU te Utrecht
 • Gouden Karper te Hummelo
 • Joods Werkdorp Nieuwesluizerweg 42 te Slootdorp
 • Weeshuis te Monnickendam
 • Grote Kerk te Monnickendam
 • Augustinuskerk te Utrecht

RETAILPARK TILBURG AABE B.V.

11/10/2013

In september 2013 heeft Bouwburo Vitruvius B.V. voor Retailpark Tilburg Aabe B.V. een opname met begroting verzorgd ten behoeve van het aanvragen van een Restauratie-plus-hypotheek.

De stukken zijn overlegd met Belastingdienst Bureau Monumenten Panden en tevens goedgekeurd voor de aanvraag van twee maal 2,5 miljoen Hypotheek bij het NRF.

HAALBAARHEIDSONDERZOEKEN 2013

18/6/2013

In het kader van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten 2012 is bouwburo Vitruvius gestart met de bouwkundige opnames en het begroten van de onderhoudskosten van de volgende werken: Stadhuis te Gennep, Het Ignatius College te Valkenburg, en het voormalig stadsdeelkantoor op het Westergasfabriekterrein te Amsterdam.

DE OLIJFBOOM SCHIEDAM

18/6/2013

De renovatie van pakhuis de Olyfboom te Schiedam voor de familie Nolet zit in de ruwbouwfase. De grote sloopwerkzaamheden zijn afgerond en het saneren van de grond is in volle gang. In het najaar zal gestart worden met de ruwbouw. De oplevering staat gepland medio 2014.

STEDELIJK MUSEUM SCHIEDAM

18/6/2013

Half mei is de aanbesteding gehouden voor het onderhoud fase 1 van het stedelijk museum te Schiedam. Restauratiebedrijf Jurriëns heeft het werk aangenomen en is begonnen met de voorbereidingen. De werkzaamheden omvatten met name schilderwerken en het vervangen van het loodwerk van de bekroning van de dakruiter.

THEATER FLORALIS TE LISSE

18/6/2013

Het laatste deel van de bouwkosten begeleiding van het voortraject voor het realiseren van een theater in de voormalige veiling in Lisse “de directiebegroting” is afgerond. Binnenkort is de aanbesteding en zal het werk in uitvoering komen.

CHILEENSE RESIDENTIE TE WASSENAAR

18/6/2013

In opdracht van SIX Architects hebben we in het voorjaar een beschrijvende begroting gemaakt voor de renovatie van de Chileense residentie te Wassenaar. Voor Bouwburo Vitruvius de eerste keer dat een begroting in het Spaans vertaald is.

carpintería Carport
Albañillería columnas soldado curso lado superior 4 st
Columnas madera moldurado O.P. S&B ca. 140*140mm 12
     
vigas de madera NH pino 70*170mm -600mm 58,91
underlayment 19mm 84,15
Vigas de borde para carpintería 13,4
listones para tabla terminación canaleta/techo 13,4
tabla terminación canaleta/techo moldurado O.P. C&B met 2 x primer todos lados 13,4

De begroting is als onderlegger verstuurd naar de geselecteerde aannemers om een zo netjes mogelijk vergelijk te kunnen maken van de inschrijving.

HKU PANDEN UTRECHT

8/3/2013

Gebouw Johannes de Deo: Het in 1895 gebouwd ziekenhuis naar ontwerp van architect Van Kesteren van de Broeders van Joh. de Deo. Het gebouw bestaat uit 2 delen; een kapel en een gebouw. Het gebouw is gelegen aan de Mariaplaats te Utrecht.
In 1928 is het rechterdeel in dezelfde stijl aangebouwd. Tegenwoordig is het gebouw in gebruik bij de Hogeschool der Kunsten (conservatorium)

Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: Naar ontwerp van stadsarchitect J. van Maurik in 1844 in neoclassicistische stijl opgetrokken, witgepleisterd, blokvormig gebouw met drie bouwlagen.
Bouwburo Vitruvius BV verzorgt in opdracht van Hylkema Consultants de opname en uitwerking ten behoeve van BRIM subsidie 2013 en het totaal onderhoud van beide gebouwen.

ST. CATHARINAKERK EN ST. AUGUSTINUSKERK
TE UTRECHT

8/3/2013

De Catharinakerk is een laatgotische kruisbasiliek met stenen gewelven en luchtbogen op inwendige steunberen. In 1470 is gestart met de bouw. Het schip is in 1551 voltooid. De kerk is in 1895 is de kerk Westwaarts uitgebreid.

St. Augustinuskerk aan de Oudegracht te Utrecht:
De kerk is gebouwd van 1829-1840 door K.G. Zocher. Het is een Rooms-katholieke kerk, neoclassicistisch.
In opdracht van Hylkema Consultants BV verzorgt Bouwburo Vitruvius BV voor beide werken de BRIM aanvraag 2013.

GEERTESTRAAT UTRECHT

8/3/2013

Woning hoekpand Klein Geertekerkhof, Geertestraat 30 te Utrecht met gepleisterde lijstgevel.
In opdracht van VVE Geertestraat verzorgt Bouwburo Vitruvius BV de coördinatie van het vervangen van een ingerotte geveldrager. De werkzaamheden bestaan uit het inmeten en uittekenen van de gevel, het maken van een plan van aanpak en het begeleiden van de uitvoering.

MEELFABRIEK LEIDEN

16/10/2012

In opdracht van Hylkema Consultants maakt Bouwburo Vitruvius een opname en begroting voor het cascoherstel constructie Molengebouw Meelfabriek te Leiden.

LANDGOED VALKENBERG TE RHEDEN

16/10/2012

In opdracht van de Gouden Leeuw Groep gaat BV de bouwkundige staat opnemen en begroten van de onderhoudskosten van de objecten op Landgoed Valkenberg te Rheden. Het betreft het Hoofdhuis, de paardenstal en de portierswoning.

De Gouden Leeuw Groep biedt professionele diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan personen in alle leeftijdsfasen.

GROTE KERK VEERE

16/10/2012

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken; afdeling Rijksgebouwendienst gaat Bouwburo Vitruvius BV de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden aan de Grote Kerk te Veere begeleiden.

ZAKKENDRAGERSHUIS TE SCHIEDAM

16/10/2012

Voor de gemeente Schiedam is Bouwburo Vitruvius gestart met het opstellen van investeringsbegrotingen met betrekking tot het Zakkendragershuis te Schiedam.

LANDGOED BRAKKENSTEIN TE NIJMEGEN

16/10/2012

Op aanvraag van Hylkema Consultants maakt BV een opname en calculatie van de restauratiekosten voor Landgoed Brakkenstein te Nijmegen.

SPONSORING

16/10/2012

Sinds september is Bouwburo Vitruvius de sponsor van 3 Jeugd jongens teams van de Volleybal vereniging Wij Houden Vol (WHV) in Asperen.

AANVULLING HAVENKERK SCHIEDAM

16/10/2012

In juli 2012 is de 1e fase van de restauratie van de Havenkerk afgerond. Burgy Bouwbedrijf uit Leiden heeft in een jaar tijd al het lood-, zink-, en leiwerk vervangen. Ook zijn de houtconstructies vervangen en het exterieur voorzien van nieuw schilderwerk.

POLDERHUISCOMPLEX TE JAARSVELD

18/05/2012

Begin mei is de restauratie van het Polderhuiscomplex in Jaarsveld tot tevredenheid van alle partijen opgeleverd. De restauratie is in de gestelde termijn en binnen het beschikbare budget opgeleverd.

AANVULLING HAVENKERK SCHIEDAM

18/05/2012

De werkzaamheden aan de Havenkerk te Schiedam komen in een afrondende fase. De steigers zakken, het lei- en loodwerk wordt afgerond en de schilders zijn druk bezig de originele kleuren weer aan te brengen.
Bijzonder zijn wel de details aan het lei- en loodwerk. De werkzaamheden worden verzorgd door een combinatie van 2 leidekkerbedrijven Jobse en Engelberts.

VREEDENOORD BREUKELEN

18/05/2012

Na lang wachten is de vergunning verleend om de zwaar aangetaste kolommen van het balkon ter plaatse van de hoofdentree te vervangen.
Timmerfabriek Van Essen vervangt in samenwerking met Jurriëns Monumenten Onderhoud de kolommen. Schildersbedrijf Van Doorn zorgt voor de finale afwerking.

QUICKSCAN MONUMENTAAL VASTGOED TE TIEL

18/05/2012

Bouwburo Vitruvius gaat voor de gemeente Tiel een quickscan uitvoeren van het monumentaal vastgoed in de gemeente.
De gemeente wil zo de eigenaren stimuleren om het onderhoud van de monumenten structureel op te zetten. Zij stellen hier dan ook subsidie voor beschikbaar.

EINDE WERKZAAMHEDEN GROOT ONDERHOUD LANDGOED VREEDENOORD, TE BREUKELEN

14/02/2012

De laatste herstel werkzaamheden aan landgoed Vreedenoord.

Nog net voor het einde van 2011 is de laatste hand gelegd aan het onderhoud van landgoed Vreedenoord in Breukelen. De werkzaamheden van de laatste weken van het afgelopen jaar bestonden voornamelijk uit het herstel van de goot en de hoekkepers op het dak van het koetshuis. Wat nog rest is de afronding van het schilderwerk en het herstel van de persiennes. Hopelijk kan er eind maart ook een start gemaakt worden met het herstel van de houten kolommen en het terracotta hekwerk van de entree (het wachten is op de vergunning, die nu ter inzage ligt) zodat het groot onderhoud aan Vreedenoord kan worden afgerond.

BEZOEK RAESFELD DUITSLAND

14/02/2012

Bouwburo Vitruvius had iets te vieren! Het bedrijf bestaat alweer 5 jaar, ook is Bouwburo Vitruvius sinds begin 2011 een besloten vennootschap en heeft het bedrijf tegenwoordig enkele vaste werknemers in dienst. De groei van Bouwburo Vitruvius is door het grote werk aanbod, mede te danken aan de goede contacten met een aantal vaste relaties, in een stroomversnelling geraakt. Zeker in deze onstabiele economische tijden zijn wij hier erg dankbaar voor.

Samen met een aantal vaste opdrachtgevers hebben we daarom op 26 en 27 januari een 2-daags seminar op Academie Schloss Raesfeld in Duitsland gevolgd. De eerste dag stond in het kader van monumentaal timmerwerk en de tweede dag van monumentaal natuursteenwerk. Hierdoor is onze kennis op gebied van restauratie uitgebreid en hebben we dit kunnen delen door onze collega’s uit het werkveld hierbij te betrekken.

Het is een onvergetelijk uitstapje geworden.

VOORTGANG RENOVATIE EN RESTAURATIE BIJGEBOUWEN POLDERHUISCOMPLEX, TE JAARSVELD

14/02/2012

De herstelde kap van de zwarte schuur/stenen wachthuis

Het werk op het Polderhuiscomplex in Jaarsveld is momenteel in volle gang. De herstellingen aan de kap van de Zwarte Schuur en het Stenen Wachthuis zijn afgerond, de kap zit weer dicht, isolatie en dakbeschot is aangebracht en de pannen (deels vervangen) zijn teruggelegd. Het aanlassen van de gordingen, sporen, muurplaten en nog enkele andere constructieve onderdelen van de kap is netjes uitgevoerd. Op de begane grond, ter plaatste van het Stenen Wachthuis, is een nieuwe vloer gestort en de voorbereidingen zijn getroffen voor het aanbrengen van een nieuwe koekoek. De huidige werkzaamheden aan de Zwarte Schuur is het herstel van de staanders en de houten beschieting op de begane grond. In de Voormalige Woning en de Paardenstal zijn de sloopwerkzaamheden afgerond. De kantoren in de Voormalige woning zijn gestript, nieuw leidingwerk wordt gelegd en de voorbereidingen voor het aanbrengen van een nieuwe vloer in de Paardenstal worden getroffen. De bijgebouwen van het Polderhuiscomplex zijn dus ondertussen alle veranderd in een drukke bouwplaats.

PAUSHUIZE TE UTRECHT

05/12/2011

Paushuize nadert zijn oplevering. Aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns is bezig met het afwerken van de opleverpunten en aan het interieur wordt onder begeleiding van Hylkema Consultants de laatste hand gelegd. De Statenzaal is helemaal hersteld in zijn oude luister en de salons worden voorzien van nieuwe wandbespanningen. De historische interieurs zijn ook gerestaureerd en worden herplaatst.

15 december is de officiële opening bijna 2 jaar na de start van de restauratie. Bouwburo Vitruvius’ opdracht is hierin voltooid en we kijken terug op een goede samenwerking tussen de diverse partijen.

ARCHIEF