Bouwburo Vitruvius is opgericht in 2006. Het is van origine een calculatieburo voor monumenten. Bouwburo Vitruvius BV heeft een systeem ontwikkeld waarbij opname, begroting en bestek in elkaar overlopen. Herkenbaarheid is de sleutel tot een goed plan. Hieraan ligt een uitgebreide bouwkundige opname ten grondslag. Het systeem is tevens overlegd met en akkoord bevonden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Het lezen van een begroting is voor een opdrachtgever vaak moeilijk. Door de opzet van het systeem kan een opdrachtgever op regelniveau de posten uit de begroting vergelijken met hetgeen in de inspectierapportage is opgenomen.

De ontwikkelingen in de restauratiesector hebben Vitruvius de mogelijkheid geboden dit uit te breiden tot een compleet restauratieplan. Een restauratieplan bestaat onder andere uit een bouwtechnische opname, schadebeeldtekeningen, bestek, begroting en eventueel een meerjarenonderhoudsplan.

Inspecties conform RgdBoei en conform de NEN 2767 kunnen ook door Bouwburo Vitruvius worden uitgevoerd.

Tevens kunnen de stukken van het restauratieplan ook gebruikt worden voor de uitvoeringsfase. Voor de uitvoering van projecten worden de stukken nogmaals nagelopen en op detailniveau uitgewerkt met betrekking tot houtsoorten, steensoorten, steenverbanden, kleuronderzoeken, duurzaam bouwen etc. Dit alles wordt nauwkeurig verwoord in een bestek voor de uitvoeringsfase.

Naast het opstellen van restauratieplannen is Bouwburo Vitruvius BV ook gespecialiseerd in het opzetten van SIM aanvragen. Het opgezette systeem leent zich uitermate goed voor het opzetten van een BRIM subsidieaanvraag. Omdat het systeem goed op elkaar aansluit kunnen we tegen een scherpe prijs een restauratieplan verzorgen om subsidie aan te vragen. NB dit zijn stukken die speciaal gemaakt worden om subsidie aan te vragen en zijn nog niet gereed om de restauratie mee uit te voeren.

Bouwburo Vitruvius BV heeft ook jarenlange ervaring om tijdens de uitvoering van projecten zowel technische als financiële begeleiding te verzorgen. De mooie afgeronde projecten zoals Fort Pannerden te Doornenburg, Klooster “het Withof “ te Etten-leur, de Havenkerk te Schiedam en Restauratie van Paushuize te Utrecht zijn hier voorbeelden van.

Bouwburo Vitruvius is een erkend monumenten adviesbureau.


Erkend Monumenten Adviesbureau

M.P. VAN MEEUWEN

Eigenaar & Restauratiekostendeskundige

OPLEIDINGEN
HBO+ Restauratie
Bouwkostendeskundige BOB
MBO Restauratiedeskundige
MTS Bouwkunde Scutos

WERKERVARING
Koninklijke Woudenberg Ameide, Ass. Uitvoerder en calculator 1992/1999
Aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns, Calculator, werkvoorbereider en Projectleider. 1999/2006

SPECIALISATIES
Het maken van restauratieramingen in een VO fase op basis van bouwdelen.
Technisch toezicht op restauraties en financiële controle meer- en minderwerken.
Opzetten van totale BRIM subsidieaanvragen, incl. opname, bestek, begroting en MJOHP

ERKEND LEERBEDRIJF

Bouwburo Vitruvius BV is sinds 2010 door SBB als een erkend leerbedrijf benoemd. Bij een erkend leerbedrijf leren jongeren, die een opleiding in de bouw volgen, het vak in de praktijk. Bouwburo Vitruvius biedt studenten de mogelijkheid hun betreffende stages te voltooien.