Bouwburo Vitruvius BV is van origine een calculatieburo voor monumenten. De ontwikkelingen in de restauratiesector hebben Vitruvius de mogelijkheid geboden dit uit te breiden tot een compleet restauratieplan. Een restauratieplan bestaat onder andere uit een bouwtechnische opname, schadebeeld tekeningen, bestek, begroting en eventueel een meerjarenonderhoudsplan.

Bouwburo Vitruvius BV heeft een systeem ontwikkeld waarbij al deze stukken in elkaar overlopen. Herkenbaarheid is de sleutel tot een goed plan. Het systeem is tevens overlegd met en akkoord bevonden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Het lezen van een begroting is voor een opdrachtgever vaak moeilijk. Door de opzet van het systeem kan een opdrachtgever op regelniveau de posten uit de begroting vergelijken met hetgeen in de inspectierapportage is opgenomen.

Een van de hoofdtaken van Bouwburo Vitruvius BV is het opzetten van BRIM aanvragen. Het opgezette systeem leent zich uitermate goed voor het opzetten van een BRIM subsidieaanvraag. Omdat het systeem goed op elkaar aansluit kunnen we tegen een scherpe prijs (tevens subsidiabel) een restauratieplan verzorgen om subsidie aan te vragen. NB dit zijn stukken die speciaal gemaakt worden om subsidie aan te vragen en zijn nog niet gereed om de restauratie mee uit te voeren.
Voor de uitvoering worden de stukken nogmaals nagelopen en op detailniveau uitgewerkt met betrekking tot houtsoorten, steensoorten, steenverbanden, kleuronderzoeken, duurzaam bouwen etc.

Om de restauratieplannen voor grote werken naar een zo hoog mogelijk niveau te tillen hebben we een samenwerkingsverband gesloten met Hylkema Consultants uit Utrecht. Zij zijn gespecialiseerd in restauratiearchitectuur, tekenwerk, kleuronderzoek en bouwhistorische verkenningen.

De ervaringen van Bouwburo Vitruvius BV uit het verleden geven het buro de mogelijkheid om restauraties tijdens de uitvoering financieel en technisch te begeleiden. Deze ervaringen bestaan uit 15 jaar actief geweest te zijn bij uitvoerende partijen in de restauratie en diverse projectbegeleidingen zoals Fort Pannerden te Doornenburg, Klooster “het Withof “ te Etten-leur en Restauratie van Paushuize te Utrecht.


Erkend Monumenten Adviesbureau

M.P. VAN MEEUWEN

Eigenaar & Restauratiekostendeskundige

OPLEIDINGEN
HBO+ Restauratie
Bouwkostendeskundige BOB
MBO Restauratiedeskundige
MTS Bouwkunde Scutos

WERKERVARING
Koninklijke Woudenberg Ameide, Ass. Uitvoerder en calculator 1992/1999
Aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns, Calculator, werkvoorbereider en Projectleider. 1999/2006

SPECIALISATIES
Het maken van restauratieramingen in een VO fase op basis van bouwdelen.
Technisch toezicht op restauraties en financiële controle meer- en minderwerken.
Opzetten van totale BRIM subsidieaanvragen, incl. opname, bestek, begroting en MJOHP

B.F. VAN ROSSUM

Restauratiekostendeskundige

OPLEIDINGEN
HTI Bouwkunde
HBO+ Bouwhistorie en Restauratie

WERKERVARING
Calculator bij Bouwbedrijf Burgy te Leiden
Calculator/werkvoorbereider bij Bouwbedrijf Kneppers BV te Amsterdam
Zelfstandig ondernemer in renovatie/restauratie met nadruk op timmer- en interieurwerk
Kleinschalige verbouwingen bij particulieren/interieurbouw

SPECIALISATIES
Opstellen van calculaties, directiebegrotingen
Technisch toezicht op restauraties en financiële controle meer- en minderwerken.
Bouwtechnische inspecties

J.F. VERMEULEN

Restauratiekostendeskundige

OPLEIDINGEN
IBIS-TRAD
Allround werkvoorbereider BOB
HTS Bouwkunde (specialisatie restauratie)
MTS Bouwkunde-ontwerp Scutos

WERKERVARING
Aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns
Werkvoorbereiding, calculatie, kopersbegeleiding en uitvoering.

SPECIALISATIES
Opstellen van calculaties, directiebegrotingen
Opzetten van totale BRIM subsidieaanvragen, inclusief opnames, bestek, begrotingen en MJOHP
Tekenwerk in Autocad

M.M. VAN MEEUWEN

Financiële administratie, P.R. & Communicatie

OPLEIDING
Schoevers
Middenstand
Financiële Opleiding Bankbedrijf

WERKERVARING
Directiesecretaresse
Financiële Administratie Bank

ERKEND LEERBEDRIJF

Bouwburo Vitruvius BV is sinds 2010 door SBB als een erkend leerbedrijf benoemd. Bij een erkend leerbedrijf leren jongeren, die een mbo-opleiding in de bouw volgen, het vak in de praktijk. Bouwburo Vitruvius biedt studenten de mogelijkheid hun betreffende stages te voltooien.