HAVENKERK SCHIEDAM

05/12/2011

De restauratie van de Havenkerk is inmiddels in volle gang. De steiger is volledig geplaatst en de ontmanteling van de toren en het timpaan zijn uitgevoerd. Inmiddels is aannemer Burgy bezig met het herstel van het timpaan en zijn de nieuwe onderdelen van de toren in productie. Het leiwerk gaat onder begeleiding van het mooie najaarsweer gestaag door en de schilder is druk bezig met het voorbereiden van het oude schilderwerk om tot een goede ondergrond te komen.

BOERDERIJ DE MELKWEG, TE AMSTERDAM

07/11/2011

Bouwburo Vitruvius is in opdracht van Stadsdeel Amsterdam gestart met het maken van een bouwkundige inspectie, rapportage van de technische staat, bestek en tekeningen van de Voorhuis boerderij “De Melkweg “ aan de Lutkemeerweg 149 te Amsterdam.

VERVOLG DOMPLEIN UTRECHT

07/11/2011

De proefopgraving op het Domplein, die deze zomer is uitgevoerd, is afgerond. Het archeologisch onderzoek dat 2000 jaar geschiedenis opnieuw aan het licht bracht, is goed verlopen met tal van prachtige vondsten en nieuwe inzichten.

De bijna zes meter diepe opgravingsput is weer gedicht in afwachting van een besluit van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over het ondergrondse publiekscentrum dat Initiatief Domplein wil realiseren. Het Domplein is een archeologisch rijksmonument en dat betekent dat het gewenste centrum er pas kan komen als de resultaten van de opgraving uitwijzen dat de archeologie geen of zo min mogelijk schade ondervindt.

De kwaliteit en de stabiliteit van de aangetroffen archeologische resten was boven verwachting. De archeologen van de gemeente deden bovendien een aantal bijzondere muntvondsten en stuitten zeer onverwacht op zeldzame houten resten van een Romeinse weg. Nader onderzoek van de meetresultaten en genomen monsters uit de opgraving zullen uit moeten wijzen of duurzaam behoud van de resten in een publiekscentrum mogelijk is.

LANDGOED VREEDENOORD BREUKELEN

02/09/2011

“Vreedenoord” is een 18e eeuws landhuis, deels gemoderniseerd aan het eind van de vorige eeuw. Het aan de linkerzijde behouden Koetshuis dateert uit het einde van de 18e eeuw. Landgoed Vreedenoord is gelegen aan de Vecht.

Bouwburo Vitruvius gaat, in opdracht van Plexus Vastgoed BV, starten met het begeleiden en uitvoeren van het groot onderhoud van het hoofd- en koetshuis van het landgoed “Vreedenoord”Breukelen. Bouwburo Vitruvius is verantwoordelijk voor de financiële bewaking tijdens het bouwproces en het technisch toezicht.

MONUMENTEN LEIDSCHENDAM

02/09/2011

Bouwburo Vitruvius BV zal voor de gemeente Leidschendam-Voorburg architectenbegrotingen en subsidie aanvragen opstellen mbt tot restauratie van het Juliana-Bernhardmonument en het Stadhuis te Leidschendam.

TOEKENNING BRIM SUBSIDIES

02/09/2011

Op 5 juli werd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed BRIM subsidies op basis van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monunumenten 2011 (BRIM) 3 aanvragen gehonoreerd ingediend door Bouwburo Vitruvius BV.


Gehonoreerde werken waaraan Bouwburo Vitruvius BV heeft deelgenomen
RK Kerk van de H. Johannes de Doper/Havenkerk Schiedam 650.000,-
"De Olijfboom" Schiedam 60.000,-
Huize Adama klooster “Het Withof” Etten-Leur 35.221,-
Voormalig slachthuis Kaatsheuvel 41.917,-
Diverse boerderijen Putten/Voorst 87.523,-
Hoofdhuis Kasteel Heemstede te Houten 60.000,-
Eethuys-cafe “De Generaal” te Baarn 60.000,-
Onderstation P.G.E.M. 47.165,-
Polderhuis Jaarsveld 30.000,-
Dijkmagazijn Jaarsveld 22.715,-

DOMPLEIN UTRECHT

14/06/2011

Op 1juni is het startsein gegeven voor de proefopgraving, onder archeologische begeleiding, op het Domplein te Utrecht. Zie www.domplein2013.nl en www.cultureelerfgoed.nl.

Bouwburo Vitruvius is op de achtergrond betrokken bij dit project m.b.t. het maken van budgetramingen en planningen en zal in de 2e fase van schatkamer II een rol gaan betekenen in het technisch toezicht tijdens de uitvoering.

HAVENKERK SCHIEDAM

31/05/2011

Bouwburo Vitrvuvius is gestart, in opdracht van Hylkema Consultants BV met het aanbesteden van de restauratie van de Havenkerk te Schiedam. In aansluiting daarop is Bouwburo Vitruvius verantwoordelijk voor het dagelijks toezicht tijdens de bouw/verbouw van dit pand.

GEREFORMEERDE KERK ASPEREN

31/05/2011

Bouwburo Vitruvius heeft in 2010 de stukken gemaakt voor de restauratie van de Gereformeerde PKN kerk te Asperen. Op basis van deze gegevens (opname, bestek en tekeningen) zijn diverse subsidies aangevraagd en verkregen. Op dit moment is de restauratie in volle gang. Het voegwerk wordt vervangen, de goten vernieuwd en de “in 2006 door storm van de kerk afgewaaide” lantaarn wordt weer teruggeplaatst.

VERVOLG BRIM SUBSIDIE

31/05/2011

Indiening van diverse projecten door Bouwburo Vitruvius B.V. heeft 15 januari plaatsgevonden.

In verband met de vele aanvragen is volgens het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten 2011 bepaald dat de volgorde van behandeling van de aanvragen door loting wordt vastgesteld. Deze loting heeft op 21 april plaatsgevonden en de uitslag staat gepubliceerd op de site van de rijksdienst. www.cultureelerfgoed.nl

BEDRIJFSVORM WIJZIGING BOUWBURO VITRUVIUS

11/04/2011

Met terugwerkende kracht gaat Bouwburo Vitruvius per 1 januari 2011 verder in de vorm van een BV.

Wij hebben de mogelijkheid onze specialistische kennis verder uit te breiden om u op deze manier nog beter van dienst te kunnen zijn. De hoogstaande kwaliteit, zoals u van ons gewend bent, blijft gewaarborgd

SAMENWERKINGSVERBAND BRIM SUBSIDIE KRIJGT VORM

11/04/2011

Het samenwerkingsverband dat Bouwburo Vitruvius B.V. samen met Hylkema Consultants B.V. vormt, met betrekking tot het opnemen en uitwerken van subsidie aanvragen, neemt vaste vormen aan.

Zie www.brimsubsidie.nl

PAUSHUIZE

11/04/2011

De werkzaamheden op project Paushuize vorderen. De afwerkfase is aangebroken waarin de laatste hand aan het exterieur wordt gelegd, maar de nadruk vanaf nu ligt op het afwerken van het interieur. Na herstellingen aan de daken en schoorstenen en herstelwerkzaamheden aan de kozijnen en de gevels, is op dit moment het voornaamste werk aan de buitenzijde het schilderwerk en het voegwerk. De restauratie van het casco is hoofdzakelijk afgerond.

In het interieur zijn de installaties voor het grootste gedeelte aangebracht en verwerkt in de vloeren en wanden. De nieuwe vloeren ter plaatse van de kelder zijn gestort en de balkconstructies op de verdiepingen zijn hersteld. De vloeren kunnen nu betegeld of voorzien worden van vloerbedekking, tegelwerk of een Bolidtvloer. De plafonds in de kelder en de boven gelegen verdiepingen moeten nog aangebracht worden, maar de bestaande constructies en spanten zijn ondertussen onder handen genomen. De nieuwe indelingswanden, gemaakt van metal-stud, worden momenteel gestukadoord en de bestaande wanden zijn hersteld om binnenkort geschilderd, behangen of betegeld te worden. De schilder is inmiddels druk bezig aan de binnenzijde met het voorbewerken van de kozijnen en wanden.

Het pronkstuk van het interieur, de voormalige spiegelzaal, wordt compleet in ere hersteld. Originele decoratieve schilderingen, zowel teruggevonden op de wanden als op het plafond, worden gerestaureerd en/of opnieuw opgezet. De werkzaamheden zijn hier in volle gang. Het opgezette proefstuk geeft een goed beeld van de voltallige inkleuring van deze bijzondere zaal en het resultaat zal dan ook prachtig en zeer uniek worden

GEMEENTE SCHIEDAM

15/02/2011

Bouwburo Vitruvius BV is recent gestart met het in kaart brengen van het monumentaal Vastgoed van de gemeente Schiedam.
Een enkele voorbeelden van de panden zijn:

  • Stedelijk Museum Schiedam
  • Oude Stadhuis Schiedam
  • St. Janstoren Schiedam
Voor verdere toelichting van de diverse panden kijk bij Projecten.

DAMIANENKLOOSTER ST. OEDENRODE

15/02/2011

Het voormalig Damianen klooster aan de Schijndelseweg in Sint Oedenrode, bestaande uit 3 vleugels stamt uit 1923, naar een ontwerp van pater E. Molengraaf. Tien jaar later is door architect Simon Switzar jr. een uitbreiding gerealiseerd, bestaande uit een kapel en een verlenging van de west- en oostvleugel. Aan het eind van de tweede wereldoorlog is het gebouw gevorderd door de Duitse bezetters. Afgezien van de in de strijd opgelopen schade, die nog ten dele zichtbaar is, is het gebouw compleet gaaf behouden.

Naast de architectonische waarde heeft het complex een bouwhistorische waarde vanwege de gebruikte materialen. Vooral de betonnen cascoconstructie, baksteenornamenten en gebrandschilderde ramen springen in het oog.

Het klooster was jarenlang de hoofdvestiging van het provinciale verslavingsinstituut Novadic-Kentron.

Op dit moment staat het pand leeg en wordt in opdracht van Novadic-Kentron voorbereidingen getroffen voor een grondige restauratie en verbouwing van het complex.

Na oplevering, wanneer het gebouw voldoet aan alle wensen en eisen van de huidige samenleving, zal het gebouw dienst gaan doen als Jeugdkliniek voor opvang van 40 jeugdige verslaafden.

Bouwburo Vitruvius BV is gestart, in opdracht van Hylkema Consultants BV voor Molenaar & Bol & Van Dillen Architecten, met het schrijven van het bouwkundige bestek voor de restauratie en verbouwing van het klooster.

Architect: Molenaar & Bol & Van Dillen Architecten, Vught
Bouwhistorische waardebepaling: Hylkema Consultants BV
Bestek schrijven: Bouwburo Vitruvius BV
Aannemer: Klok Bouw, Nijmegen
Bouwsom:Onbekend
Gereed:eind 2011

DiEP DORDRECHT

15/02/2011

DiEP in ’t Hof is een herontwikkelingsproject van de gemeente Dordrecht.
Bouwburo Vitruvius BV heeft zitting genomen in het bouwteam met betrekking tot het maken van de budgetraming voor het voorlopig ontwerp, welke in maart afgerond wordt.

TOEKENNING VAN 5 SUBSIDIES

24/01/2011

Toekenning van 5 subsidies Restauratieregeling voor Bouwburo Vitruvius BV

Donderdag 13 januari kende Staatssecretaris van Cultuur Onderwijs en Wetenschap dhr. H. Zijlstra de gehonoreerde subsidies Restauratieregeling monumenten 2010 toe op het kantoor van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort.

De subsidie is bedoeld voor restauraties van monumenten met een herbestemming die meer dan vijf ton kosten, en voor grootschalige restauraties van meer dan 2 miljoen euro. Om de subsidies landelijk te spreiden zijn uit elke provincie maximaal vier aanvragen gehonoreerd.

Voor 2010 en 2011 is in totaal 46 miljoen euro beschikbaar. Met dat bedrag compenseert het Rijk de afschaffing van de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor rijksmonumenten. De nadelige effecten voor de restauratiesector zijn becijferd op 23 miljoen euro per jaar en dat geld vloeit op deze manier terug.

Samenwerkingsverband Bouwburo Vitruvius BV en Hylkema Consultants zagen 4 aanvragen gehonoreerd.


Gehonoreerde werken waaraan Bouwburo Vitruvius BV heeft deelgenomen
Onderstation P.G.E.M 374.529,00
Meelfabriek De Sleutels Leiden 362.006,00
Hofpleinlijn Rotterdam 1.341.794,00
Oud-Burger Mannen- en Vrouwenhuis te Tiel 353.110,00
Totaal 2.431.439,00
 
Bouwburo Vitruvius BV in samenwerking met BOEi zag 1 aanvraag gehonoreerd.
Sojafabriek Cereol Utrecht 1.681.611,00

In totaal een honoratie van ruim 4 miljoen!

15 januari 2011 hebben wij opnieuw aanvragen voor BRIM subsidies 2011 ingediend.

Door de expertise op het gebied van BRIM subsidies en het samenverwerkingsverband met Hylkema Consultants, hebben we er vertrouwen in dat er opnieuw een groot aantal projecten in 2011 zullen worden gehonoreerd.

FORT PANNERDEN

01/08/2010

Tweede fase; op 13 augustus hebben we van gemeente Lingewaard de opdracht verkregen voor de directievoering en het dagelijks toezicht voor de werkzaamheden van de 2e fase van de restauratie van het “Fort Pannerden” te Doornenburg.

PAUSHUIS UTRECHT

01/07/2010

In de laatse week voor de bouwvak zijn tijdens de graafwerkzaamheden in de kelder van het Paushuize een Middeleeuwse fundatie en wijnkelder gevonden. De arheologische dienst heeft deze objecten, die van hoge monumentale waarde zijn, ingemeten. De architect, Bastiaan van de Kraats, heeft de ontwerpen van de kelder aangepast zodat in de nieuwe situatie de fundaties duidelijk zichtbaar blijven.

KLOOSTER 'HET WITHOF'

01/06/2010

De werkzaamheden van de cascorestauratie van Klooster “het Withof” verlopen voorspoedig. De lei- en loodwerken van de grote kapel zijn in een ver gevorderd stadium. Op de toren van huize Adema is, onder toeziend oog van de opdrachtgever en de directie van Nico de Bont, het gerestaureerde en vergulde vaantje met de datum 1885 teruggeplaatst.