SINT JOZEFKERK

te Kaatsheuvel

De Jozefkerk in Kaatsheuvel heeft meer dan 10 jaar leeggestaan totdat de huidige eigenaar het heeft gekocht. Er zijn diverse invullingen de revue gepasseerd. De kerk is nu omgebouwd tot gezondheidscentrum met een apotheek, huisartsenpraktijk, verloskundigen en andere gezondheidsinstellingen.

De buitenzijde van de kerk is geheel gerestaureerd. De daken zijn vervangen, het glas in lood is hersteld en het metselwerk is nagelopen en hersteld. Tevens zijn er nieuwe gevelinvullingen aangebracht ten behoeve van de veranderde functie. De binnenzijde van de kerk is deels voorzien van een verdiepingsvloer en de begane is in zijn geheel voorzien van een nieuw inbouwpakket. In de kerk zijn grote stalen scheidingspuien aangebracht die de rondingen van de gewelven volgen.

Planning: De werkzaamheden aan de kerk zijn inmiddels afgerond en het gezondheidscentrum is afgelopen oktober in gebruik genomen. En afgelopen januari heeft de feestelijke opening van het gezondheidscentrum plaats gevonden.

OPDRACHTGEVER

Nieuwevaert Ontwikkeling B.V.


WERKZAAMHEDEN

Bouwburo Vitruvius B.V.
Opstellen restauratieplan, opname en begroting. Verzorgen van het tekenwerk. Aanbestedingsgereed maken van de stukken. Projectleiding tijdens uitvoering.


BEGELEIDING

Bouwburo Vitruvius B.V.


UITVOERING

Bouwburo Vitruvius B.V.