DE OLIJFBOOM

te Schiedam

Bouwburo Vitruvius gaat, in opdracht van Hylkema Consultants, de stukken opstellen voor het aanbestedingsgereed maken en het dagelijks toezicht van de renovatie van de voormalige branderij “De Olijfboom” aan de Westerkade te Schiedam.

De voormalige Branderij "De Olyfboom" is gebouwd in 1870 in sobere Eclectische stijl in opdracht van J.L. Linnenbrink. De branderij is gesitueerd aan de in 1860 gegraven Westerhaven, die is aangelegd ten behoeve van de laatste grote bloeiperiode van de Schiedamse brandersbedrijvigheid (1850-1880). De branderij is representatief voor de huisvesting van deze specifieke productiefase binnen de Jeneverbedrijfstak. Karakteristiek is de asymmetrische gevelindeling die het gevolg is van de opstelling op de begane grond van de (bredere) beslagbakken aan één zijde van de branderij en de ketelapparatuur aan de andere zijde.

Na in 2010 de stukken voor de subsidieaanvraag verzorgd te hebben, gaan we nu starten in samenwerking met Hylkema Consultants met het aanbestedingsgereed maken en aansluitend de begeleiding van de uitvoering.

De saneringswerkzaamheden zijn afgerond. Aannemingsbedrijf Groenewegen is gestart met de bouwkundige werkzaamheden . In week 41 wordt de begane grond vloer gestort en start men met het herstellen van de houten balklagen. De balklagen worden polymeerchemisch hersteld door de firma Conserduc

OPDRACHTGEVER

Fam. Nolet


ARCHITECT

Hylkema Consultants BV


DIRECTIEVOERING EN DAGELIJKS TOEZICHT

Bouwburo Vitruvius BV


UITVOERING

maart 2013 – juli 2014