GEBOUWEN DELAMONDO

te Eindhoven

Omschrijving werk: in opdracht van Franken Projectmanagement bv heeft Bouwburo Vitruvius de opname verzorgd van de gebouwen van DelaMondo, een complex met een kerk, een kapel, een kloostergebouw en een internaat. De gebouwen zullen worden gerestaureerd en met elkaar worden verbonden door middel van een gedeelte nieuwbouw.

Uit te voeren voeren werkzaamheden: Bouwkundige opname van 6 gebouwen. Begrotingen op basis van deze opnames. Overleg ten aanzien van omvang restauratie en aansluitdetails van het nieuwe gedeelte op het oude gedeelte. Maken van het restauratieve gedeelte van de bestekken.

Planning: Opnames medio maart 2017, afronding eind 2017

OPDRACHTGEVER

Franken Projectmanagement bv


WERKZAAMHEDEN

Bouwburo Vitruvius B.V.
Bouwkundige opname, Calculatie, Bestekken en Advieswerkzaamheden


ARCHITECT

Diederendirrix


BEGELEIDING

Bouwburo Vitruvius B.V.


UITVOERING

n.n.b.