BELASTINGKANTOOR DELPRATSINGEL 22 EN 23

te Breda

De twee monumenten zijn gebouwd in de periode 1882 en 1884. De Belastingdienst huisvest sinds 1986 één van haar kantoren in deze panden. Met name nummer 23 heeft nog vele originele interieurdetails. Aan de achterzijde zijn aan beide panden aanbouwen gerealiseerd.

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf heeft Bouwburo Vitruvius een bouwkundige opname gemaakt van beide panden. Vervolgens is op basis van deze opname een bestek gemaakt en zijn alle werkzaamheden op tekening aangegeven. De aanbesteding is door het Rijksvastgoedbedrijf verzorgd. Bouwburo Vitruvius heeft tijdens de uitvoering van het onderhoud het technische en financiële toezicht gehouden.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het herstel en schilderwerk van de gevels, kozijnen, ramen en deuren. Het natuursteen van de dakkapellen is tijdens dit onderhoud gereinigd en gevoegd. Aan de voorgevel zijn de zinken goten vervangen. Aan de achtergevel is plaatselijk metselwerkherstel uitgevoerd. De werkzaamheden werden in de periode september 2015 tot februari 2016 uitgevoerd.

OPDRACHTGEVER

Rijksvastgoedbedrijf


WERKZAAMHEDEN

Bouwburo Vitruvius B.V.
Opname, Bestek, Tekeningen en Directiebegroting maken, Begeleiding


BEGELEIDING

Bouwburo Vitruvius B.V.


UITVOERING

Nico de Bont te Vught